Utrwalenie prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania

Scenariusz dotyczy utrwalenia wprowadzonego prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania w klasie trzeciej. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą umiejętność zastosowania tego prawa w praktyce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida