Utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Matematyka
Udostępnij

Celem lekcji jest przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości o funkcji liniowej. Konspekt zawiera karty pracy z zadaniami, które grupy uczniów rozwiązują, a najlepsi sprawdzają poprawność rozwiązania

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.