Verb Patterns II

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test wyboru sprawdzający znajomość kolokacji czasowników z bezokolicznikiem i imiesłowem zakończonym na –ing. Poziom średnio zaawansowany.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida