W cieniu Hitlera i Stalina. Totalitaryzmy w międzywojennej Europie

Zasób zawiera oś czasu, dwa czarno‑białe filmy: Przemówienie Hitlera i Przemówienie Józefa Stalina i polecenie dla ucznia: losy Niemców i Rosjan w I wojnie światowej.

Zasób zawiera definicję totalitaryzmu, dwa czarno‑białe zdjęcia: Grupa Hitlerjugend w 1933 r. i Organizacja pionierska w 1924 r., ćwiczenie interaktywne - porównanie Hitlerjugend i Pionierów i polecenie dla ucznia.

Zasób zawiera dwa polecenia dla ucznia i ćwiczenie interaktywne odnoszące się do reakcji ludzi na ideologię nazistowską i komunistyczną. Zasób zawiera fragment czarno‑białego zdjęcia: Eger - salutujący mieszkańcy w 1938 roku.

Zasób zawiera dwa czarno‑białe zdjęcia: palenie książek, które były niezgodne z panującą ideologią nazistowską i niszczenie żydowskich sklepów i synagog podczas tzw. „nocy kryształowej” 9/10 listopada 1938 roku, ćwiczenie interaktywne oraz krótka informację na temat form stosowanego przymusu.

Zasób zawiera kolorową mapę o tytule: Hitlerowskie obozy koncentracyjne w Europie oraz dwa ćwiczenia interaktywne i polecenie dla ucznia. Krótki wstęp zawiera informację o obozach. Ćwiczenia zawierają nieopublikowane wspomnienia Jana Krawca, redaktora naczelnego "Dziennika Związkowego" z Chicago.

Zasób zawiera kolorową mapę: Gułag w ZSRR, czarno‑białe zdjęcie: Budowa Kanału Białomorskiego w 1932 r. i polecenie dla ucznia. Krótki wstęp wyjaśnia czym były łagry w systemie radzieckim.

Zasób zawiera krótki wstęp, dwie kolorowe mapy: Działania wojenne podczas II wojny światowej do VI 1941 roku i Działania wojenne podczas II wojny światowej od VI 1941 do V 1945 oraz ćwiczenie interaktywne: Ziemie jakich państw zostały włączone do Niemiec i do ZSRR?

Zasób zawiera krótką informację na temat systemów totalitarnych - nazistowskich Niemiec i komunistycznego systemu ZSRR oraz ćwiczenie interaktywne.

Zasób zawiera polecenie dla ucznia odnoszące się do reakcji ludzi na ideologię nazistowską. Zasób zawiera czarno‑białe zdjęcie: Eger - salutujący mieszkańcy w 1938 roku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida