W kręgu kultury śródziemnomorskiej – powtórzenie wiadomości

Lekcja dotyczy powtórzenia wiadomości z literatury antycznej. Umożliwia także powtórzenie wybranych motywów z zakresu tej literatury oraz gatunków poznanych przez uczniów w trakcie zajęć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida