Walory turystyczne Izraela

Prezentacja przestawia walory kulturowe i przyrodnicze Izraela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida