Walory turystyczne Izraela

Lekcja umożliwia poznanie walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych turystyki w Izraelu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida