Wartość diagnostyczna analizy kariotypu człowieka

Tekst: Mateusz Szczepańczyk, Wiktoria Mandola

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.