Wędrówka po bibliotekach

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Test sprawdzajacy u uczniów gimnazjum umiejętność czytania ze zrozumieniem, poszukiwania informacji w różnych źródłach, formułowania własnych sądów i opinii, redagowania samodzielnego tekstu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.