Wędrówka po zaświatach — "Boska komedia" Dantego

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie analizują fragmenty "Boskiej komedii" Dantego, odtwarzają poetycką wizję zaświatów. Następnie zestawiają ją z innymi znanymi wyobrażeniami i własnymi poglądami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.