Węglowodory – powtórzenie wiadomości

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie utrwalają pojęcia z zakresu węglowodorów. Lekcja oparta została na metodzie mapy myśli (mapy mentalnej).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida