Węglowodory nasycone - alkany

Scenariusz lekcji chemii, która wprowadza w świat związków należących do grupy związków organicznych. Uczniowie poznają budowę i nazewnictwo alkanów, wykonując ćwiczenia praktyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida