When did you meet?

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji języka angielskiego przeznaczonej dla klasy I liceum (poziom elementary). Uczniowie utrwalają reguły stosowania czasu Simple Past oraz przyimki: in, on, at  używane w określeniach czasu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida