Wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku

Test sprawdzający wiadomości z historii Polski i powszechnej XIX wieku. Zawiera pytania otwarte i zamknięte. Sprawdza wiedzę uczniów z podanego działu, umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych na zadany temat.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida