Wielointeligentne odkrywanie świata - program edukacji wczesnoszkolnej

Program edukacji wczesnoszkolnej Wielointeligentne odkrywanie świata przygotowany został dla I etapu edukacyjnego. W programie zostały zaprezentowane jego teoretyczne podstawy, opisane możliwości uczniów i sposoby ich odkrywania w świetle przyjętych założeń teoretycznych; szczegółowo określono fundamentalne cele kształcenia oraz wychowania.

Program skonstruowany został w oparciu o model hermeneutyczny. Jego podstawą jest uczenie się przez doświadczanie oraz działanie upodabniające proces uczenia się do procesu badawczego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida