Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli

Zawiera min.:

  • Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej;
  • Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II szkoły podstawowej;
  • Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas I-III szkoły podstawowej;
  • Scenariusz zajęć dla II–III klasy gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum;
  • Scenariusz lekcji wychowawczej zawierającej elementy edukacji filozoficznej dla klasy III gimnazjum

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida