Właściwe użytkowanie instalacji elektrycznej

Schemat omawia podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej. Na rysunkach wskazano podstawowe błędy popełniane w czasie korzystania z energii elektrycznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida