Właściwości mechaniczne ciał stałych – prawo Hooke’a

Tablica przedstawia podstawowe właściwości mechaniczne, jakie posiadają ciała stałe. Definiuje sprężystość, a także prawo Hooke’a wraz z wyprowadzeniem wzoru.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida