Włókna syntetyczne

Zapoznanie uczniów z pojęciem włókien syntetycznych.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.