Włosień spiralny

Ilustracja przedstawia włośnia spiralnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.