Wody podziemne

Zajęcia pomocne przy omawianiu, czym są wody podziemne, gdzie występują, jakie są źródła, rodzaje i gdzie na świecie oraz w Polsce można spotkać poszczególne typy źródeł.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida