Wody powierzchniowe i podziemne

Scenariusz lekcji poświęconej cechom sieci rzecznej Polski, jeziorom i ich klasyfikacji genetycznej oraz wodom podziemnym. Celem głównym lekcji jest wykazanie wpływu rzeźby terenu, rozwoju geologicznego w czwartorzędzie i wpływu warunków klimatycznych na sieć rzeczną i rozmieszczenie jezior. Lekcja prowadzona jest w oparciu o podręcznik z wykorzystaniem karty pracy i słownika pojęć geograficznych, praca z mapą. Kształcona jest postawa umiejętności pracy w grupie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida