Wody powierzchniowe Polski – rzeki i kanały

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiana jest charakterystyka sieci rzecznej Polski, z uwzględnieniem kanałów. Ukazano cechy zlewisk, dorzeczy oraz największych polskich rzek: Wisły i Odry. Omówiono także funkcje kanałów oraz miejsca ich występowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida