Strona główna Wody zawarte w lodowcach i lądolodach
Powrót

Wody zawarte w lodowcach i lądolodach

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiane są zagadnienia związane z powstawaniem lodowców górskich i lądolodów. Definiowane są pojęcia: firn, granica wiecznego śniegu, pole firnowe. Uczniowie poznają współczesne rozmieszczenie mas lodowych, charakteryzowany jest również zasięg zlodowacenia czwartorzędu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.