Wokół oniryzmu świata przedstawionego "Małej Apokalipsy"

Scenariusz lekcji poświęconej poetyce oniryzmu w "Małej Apokalipsie". W dyskusji podsumowującej uczniowie właściwie używają pojęć: obsesja śmierci i obsesja introspekcji, Mała Apokalipsa jako projekcja osoby bohatera – narratora, świat aktualnie reżyserowany. Zestawiają powieść Tadeusza Konwickiego z "Nie-Boską komedią" Zygmunta Krasińskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.