Wolfgang Amadeusz Mozart i jego twórczość operowa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Wolfgang Amadeusz Mozart i jego twórczość operowa". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z postacią kompozytora - Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki operowej. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Mozarta. Omówienie wpływu, jaki kompozytor wywarł na innych muzyków. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.