Wpływ muzyki na kształtowanie się liturgii średniowiecza

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z historią muzyki średniowiecza, związaną z kulturą chrześcijańską i religią katolicką. Przedstawienie uczniom najważniejszych form średniowiecznej muzyki religijnej z uwzględnieniem śpiewu jednogłosowego (homofonia). Wyjaśnienie obsady muzyki liturgicznej kościoła rzymskokatolickiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida