Wpływ postępu cywilizacyjnego na wzrost popytu na usługi komunikacyjne