Wpływy franciszkanizmu w twórczości Jana Kasprowicza

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się twórczością Jana Kasprowicza, na którą wpływ miał franciszkanizm. Wskazują na nowoczesne pojmowanie filozofii franciszkańskiej przez twórców młodopolskich. W dyskusji podsumowującej charakteryzują elementy franciszkańskie w poezji Kasprowicza.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida