Współczesność – czas, kiedy rozpadły się ściany świata. Analiza tekstów kultury wyrażających ducha sceptycyzmu

Tekt: Katarzyna Kuczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jan Brożek, Wybór pism, t. 2.
  • Adam Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.
  • Liane Moriarty, Dziewięcioro znajomych, Kraków 2019.
  • Nikki Meredith, Ludzkie potwory. Kobiety Mansona i banalność zła, tłum. M. Kositorny, Wołowiec 2019.
  • Gajda-Krynicka Janina, Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistyczne, Warszawa 1995.
  • Leszek Kołakowski, Opowieść o największej kłótni z 13 bajek, [w:] tegoż, Królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz innych bajek.
  • Nikki Meredith, Ludzkie potwory. Kobiety Mansona i banalność zła.