Wstawianie plików audio do prezentacji

Materiał pokazuje, jak wstawić pliki audio do prezentacji w różnych środowiskach oraz jak nagrać komentarz.

Materiał zawiera 11 zrzutów ekranu, 2 filmy, 2 ćwiczenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida