Wszechobecne zagrożenia

Analiza i interpretacja pojęcia „bezpieczeństwo”. Wskazanie na wielość definicji i źródeł. Ilustracja z opisem przedstawiająca piramidę potrzeb Maslowa. Polecenie dotyczące pozycji bezpieczeństwa w hierarchii potrzeb.

Przykładowy podział zagrożeń na naturalne i cywilizacyjne. Ilustracja przedstawia podział rodzajów zagrożeń wraz z przykładami.

Krótkie podsumowanie w punktach podstawowych treści dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń i ich wszechobecności. Praca domowa dla ucznia dotycząca innych koncepcji podziału zagrożeń.

Słownik pojęć dotyczących wszechobecnych zagrożeń. Definicje pojęć: bezpieczeństwo, reagowanie, zagrożenia.

Dwa zadania interaktywne dotyczące potrzeb i zagrożeń człowieka.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida