Wychłodzenie - hipotermia

Szkoła ponadpodstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkoła podstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Udostępnij

Tablica przedstawia informację na temat hipotermii, a także wymienia czynniki sprzyjające wychłodzeniu.