Wycieczka klasowa

Scenariusz zajęć, w takcie których uczniaowie przygotowują projektu wycieczki szkolnej, w tym  folder informujący o planowanych atrakcjach, kosztach, formie wyjazdu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.