Wykluczanie niepasujących elementów - zbiory

Prezentacja związana z zajęciami kształcącymi umiejętność logicznego myślenia, dostrzegania cech wspólnych i różniących przedmioty, tworzenia zbiorów i określania warunków, jakie spełniają elementy danego zbioru, klasyfikowania przedmiotów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.