Wymieranie zwierząt

W materiale scharakteryzowano główne przyczyny wymierania zwierząt oraz podano przykłady wymarłych i zagrożonych wyginięciem. Materiał zawiera:

  1. Starter, w którym znajduje się zdjęcie żaby trawnej, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobuoraz cele sformułowane w języku ucznia
  2. Rozdział: Współczesne wymieranie zwierząt, który zawiera dwie galerie zdjęć zwierząt zagrożonych wyginięciem, polecenie i ciekawostkę
  3. Rozdział: Człowiek jako drapieżnik, który zawiera galerię ilustracji alki olbrzymiej wraz z terenem występowania, rysunek ptaków moa i orła Haasta, wykres Liczebność dorsza wschodniobałtyckiego , zdjęcie Połowy waleni, 3 polecenia oraz galerię ilustracji konika polskiego
  4. Rozdział: Człowiek jako konkurent, który zawiera zdjęcie kolonii kormorana czarnego, zdjęcie wilka pożerającego ofiarę, zdjęcie papugi Nestor kea, rysunek wilka workowego, zdjęcie pnia z larwami owadów, zdjęcie pola uprawnego oraz trzy polecenia i dwie ciekawostki
  5. Rozdział: Celowe i niezamierzone zmiany w ekosystemach oraz ich skutki, który zawiera zdjęcie rysia euroazjatyckiego, wykres Antropogeniczne przyczyny śmiertelności ptaków zdjęcie przepustu nad drogą umożliwiającego migracje zwierząt, zdjęcie rowu ziemnego stanowiącego naturalną pułapkę dla zwierząt oraz polecenie i ciekawostkę
  6. Podsumowanie zawierające 2 polecenia
  7. Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: "antropogeniczny czynnik", "krytycznie zagrożone gatunki", "plejstocen"
  8. Zestaw 6 ćwiczeń interaktywnych
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida