Wyodrębniamy zbiory

Tablica pomocna na zajęciach kształcących umiejętność logicznego myślenia, dostrzegania cech wspólnych i różniących przedmioty, tworzenia zbiorów i określania warunków, jakie spełniają elementy danego zbioru.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.