Wypisz, wymaluj... Program nauczania plastyki w gimnazjum

Koncepcja programu nauczania plastyki w gimnazjum Wypisz, wymaluj… oparta jest na utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności nabytych przez uczniów w szkole podstawowej.  Bazując na wiadomościach dotyczących sztuki poszczególnych epok, uczniowie rozwijają umiejętności obserwacji otaczającego ich krajobrazu kulturowego, kształtują myślenie krytyczne, refleksję na temat kultury i dzieł sztuki wizualnej. Rozwijana jest umiejętność analizy dzieł sztuki w formie opisów, a także interpretacji oglądanych dzieł sztuk wizualnych, gdzie wykorzystuje się poznane w szkole podstawowej elementy języka sztuki.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida