Wysypiska śmieci

Film ukazujący drogę utylizacji odpadków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.