Wyszukiwanie danych w systemie Access

Lekcja przedstawia informacje na temat narzędzi do wyszukiwania danych w programie Access.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida