Wytwarzanie energii

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń poznaje czynniki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju przemysłu. Wykazuje związki między lokalizacją przemysłu, a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida