Wywoływanie filmu

Film ukazuje, że w aparatach fotograficznych i kamerach znajduje się błona zawierająca światłoczułą substancję, ulegającą rozkładowi pod wpływem światła. Film stanowi tzw. materiał negatywowy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida