Wzbudzanie prądu indukcyjnego przez wsuwanie i wysuwanie elektromagnesu do zwojnicy

Schemat ukazuje, jak dzięki wsuwaniu i wysuwaniu elektromagnesu do zwojnicy, można go wzbudzić. Materiał może być przydatny do zilustrowania powstawania prądu indukcyjnego, podczas realizowania tematów z elektromagnetyzmu.

Zmienne pole magnetyczne może wytworzyć w przewodniku prąd. Taki prąd nazywamy prądem indukcyjnym. Natomiast zjawisko wzbudzania prądu indukcyjnego nazywamy indukcją elektromagnetyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.