Wzbudzanie prądu indukcyjnego przez zmianę natężenia prądu w elektromagnesie przy pomocy opornicy suwakowej

Schemat ukazuje, jak dzięki zmianie natężenia prądu w elektromagnesie przy pomocy opornicy suwakowej można go wzbudzić. Materiał może być przydatny do zilustrowania procesu powstawania prądu indukcyjnego, podczas realizowania tematów z elektromagnetyzmu.

Zmienne pole magnetyczne może wytworzyć w przewodniku prąd. Taki prąd nazywamy prądem indukcyjnym. Natomiast zjawisko wzbudzania prądu indukcyjnego nazywamy indukcją elektromagnetyczną.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.