Z geometrią na ty w gimnazjum - test E

Szkoła podstawowa
Matematyka
Udostępnij

Zestaw 12 testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie geometrii w gimnazjum. Testy te można wykorzystywać w różny sposób:

  • jako materiał powtórzeniowy w czasie lekcji (w formie kart pracy, foliogramów lub pokazu komputerowego);
  • jako zadania domowe dodatkowe dla uczniów;
  • jako karty zadań na zajęciach dodatkowych.

Materiał może być wykorzystywany wielokrotnie – od klasy I do III gimnazjum. Za prawidłowe odpowiedzi (podane przez ucznia z uzasadnieniem) można przyznawać punkty za aktywność lub oceniać w inny sposób, zgodnie z systemem oceniania podanym przez nauczyciela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida