Zabawy z czasownikiem

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętność rozpoznawania i przekształcania różnych konstrukcji składniowych oraz tworzenia, nazywania i prawidłowego zastosowania imiesłowów. Film to animacja, która w dowcipny sposób przedstawia niuanse między stroną czynną i bierną czasownika oraz wpływ wykorzystania tych form na znaczenie wypowiedzi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida