Zanieczyszczenie środowiska

Zapoznanie uczniów z pojęciem zanieczyszczenia środowiska.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida