Zanim zabierzesz głos publicznie...

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Starter: 

  • obraz: płaskorzeźba przedstawiająca personifikację retoryki; istotne składniki wizerunku komunikacyjnego wykorzystywane we wszystkich formach wystąpień publicznych; polecenie odwołujące sie dow wiedzy ucznia; 

Rozdział: o pamięci

  • istota  i techniki zapamiętywania tekstu; definicja repetitio; sześć ćwiczeń otwartych; ćwiczenie interaktywne;

Rozdział: Wystąpienia publiczne

  • najważniejsze  zasady wygłaszania wystąpienia; zestaw ćwiczeń otwartych i praktycznych dotyczących publicznych wystąpień; trzy ćwiczenia interaktywne;

Rozdział Podsumowanie

  • cztery praktyczne rady dotyczące wystąpień publicznych; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Jolanta Chyłkiewicz, Popraw pamięć, „Newsweek” 30.10.2010, tylko do użytku edukacyjnego.