Zasady kształtowania materiału muzycznego - ewolucjonizm

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem ewolucjonizmu muzycznego. Wyjaśnienie pochodzenia zjawiska i jego znaczenia. Omówienie poszczególnych rodzajów ewolucjonizmu oraz wskazanie ich podrodzajów. Na przykładzie „Preludium C – dur” Jana Sebastiana Bacha, omówienie ewolucji motywicznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida