Zasoby hydrosfery

Schemat przedstawia, w jakiej postaci woda występuje  w przyrodzie. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.